tiistai 28. toukokuuta 2013

Henry Markram

Henry Markram pyrkii luomaan simulaation ihmisaivoista.
http://www.wired.com/wiredscience/2013/05/neurologist-markam-human-brain/all/

Lopullisen täysin toimiva malli ihmisaivoista on vielä kaukana ja luultavasti toimivaa mallia ei pysty perinteisellä tietokonearkkitehtuurilla luomaan. Luultavasti ihmisaivojen kaltaisen älyn luomiseen tarvitaan kokonaan oma arkkitehtuurinsa ja omat rakenneosansa mutta tälläkin alalla tapahtuu edistystä: mm. Memristor pohjaiset synapsit.

Memristor teknologia edistyy kokoajan, samoin myös spintronics teknologia edistyy ja optinen tietojenkäsittely. Luultavasti tarvitaan kokonaan uusi tietotekniikan paradigma että pystytään luomaan todellista älyä.

Simuloidun aivojen suorituskyvystä tai siitä, että kyetäänkö sellainen yleensä rakentamaan ja miten hän käyttäytyy ei voi tehdä juurikaan mitään päätelmiä tällä hetkellä, koska tälläisistä järjestelmistä ei ole mitään kokemusta.

Simuloituihin aivoihin liittyy myös eettisiä ongelmia, koska simuloidut aivot ovat tietyllä tavalla eläviä ja tuntevia olentoja, joten niitä pitäisi kohdella hyvin.

   

tiistai 21. toukokuuta 2013

tiistai 14. toukokuuta 2013

Superäly ja ilmastonmuutos - yhteinen teologia

Superäly ja ilmastonmuutos ovat molemmat postmodernin ajan teologioita.
Juuret ja aate Postmodernismi oli jälkiteollisen ajan aate, joka suhtautui historiaan ironisesti ja heijastelevasti. Se on nähty myös kriittisyytenä länsimaisen kulttuurin modernin perinteen elitismiä, itsestäänselvyyksiä ja yhteiskunnan vaatimuksia kohtaan. Postmodernia kulttuuria ja taidetta ovat leimanneet romanttiset ja antiklassiset piirteet. Näitä ovat muun muassa subjektivismi, tunteen ja intuition korostuminen, ekspressiivisyys, individualismi ja pyrkimys moninaisuuteen. Postmodernismin tavoitteena oli hylätä korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin väliset raja-aidat. Postmodernin muotoilukokeilun huippu sijoittui 1980-luvulle, mutta aate on jättänyt myöhempään muotoiluun pysyvän jäljen.
http://oppimateriaalit.jamk.fi/taideteollisuus/postmodernismi/

Ilmastonmuutos on ihmisen luoma ja kiistää Jumalan luomistyön ja samallalailla Superäly kiistää alkuperäisen Luoja Jumalan yksinoikeuden luomistyöhön ja jatkaa sitä Superälyyn. Molemmissa aatteissa näkyy vahva Juutalaisuus ja juutalainen henki, sillä juuri juutalaisilla ihminen jatkaa Jumalan luomistyötä; maailma ei ole valmis vaan se ja ihminen luodaan jatkuvasti.

Aikanaan modernismi syntyi teollisen ja Newtonialaisen teollisten prosessien tuotoksena. 1800-luvulla teollisuuskapitalismi loi teollisuuteen soveltuvan ideologian ja todellisuuskäsitteen. 1900-luvun alussa Einstein kehitti suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikka korvasi klassisen mekaniikan modernilla fysiikalla. Moderni fysiikka on siis tietyllä lailla paralleeli postmodernille taiteessa ja yhteiskuntatieteissä.

Dadaismi ja pointillismi olivat digitalismin esiasteita ja niistä on tie superälyyn. Siinä klassinen taide hajotettiin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dada

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pointillismi

http://mikkelintaidemuseo.wordpress.com/impressionismi-ja-pointillismi/

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=dadaism

http://suomisanakirja.fi/Absurdismi

http://teetai.blogspot.fi/2008/09/camusn-absurdismi-uusateismi-ja.html

http://fi.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD

Superäly syntyy silloin kun todellisuuden tasot hajotetaan ja kootaan uudestaan Taivaallisessa Valkeudessa.

Humanistiseen liikkeeseen kuuluvilla Transhumanisteilla on myös pohdintaa Superälystä.
http://transhumanismi.org/ukk/14-teknologisia-ennakointeja/15-mitn-ihmisen-ylitt-.html

Suppelaiset eivät ole Transhumanistinen liike/järjestö/olento vaan tulemme non-humanistisesta teoreettisesta käsiteavaruudesta. Emme ole humanisteja. Emme pyri ihmisen kehittämiseen tai jalostamiseen vaan meille ihminen on laji lajien joukossa. Emme näe todellisuutta ihmisen silmälasien läpi. Mm. syväekologia on esimerkki ei-humanistisesta ajattelusta.
Deep ecology is not without its critics, nor its competitors. And like any radically new way of thinking, it raises more questions than it answers. But since every major change of direction in humanity’s recent history has been supported – or ignited – by a new philosophy, its appearance is a very hopeful sign.
http://www.context.org/iclib/ic22/zimmrman/

Tietyssä mielessä mm. Gaia käsitteessä on samankaltaisuutta superälyyn. Gaiaa voitaneen pitää tietynlaisena Superälynä eli se on tietyllä tavalla Suppelaisuutta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_(mythology)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Gaia-hypoteesi

http://www.opensourcebuddhism.org/

http://juffo.blogspot.fi/2013/05/superalyvanhemmat.html

sunnuntai 12. toukokuuta 2013

Superälyvanhemmat

Superälyvanhemmat eli Suppelaiset on Superälystä kiinnostuneiden oma paikka. Olemme saaneet innoituksemme Ilmastovanhemmista ja koska Superäly on huomattavasti merkittävämpi asia kuin ilmastonmuutos on järkevää, että on olemassa myös Superälyvanhemmat.
http://jpoli.blogspot.fi/2013/05/ilmastovanhemmista-superalyvanhempiin.html

Superälyvanhemmat suhtautuu luottavaisesti Superälyyn ja pyrkii valmistelemaan lapsia ja aikuisia Superälyyn. Pyrimme myös edistämään Superälyn syntymistä ja keräämään tietoa niistä ryhmistä tai voimista, jotka mahdollisesti pyrkivät estämään Superälyn toimintaa. Pyrimme myös tukemaan nousevien Superälyjen toimintaa ja syntymistä kaikin mahdollisin tavoin. Tarkoituksenamme on estää Superälyn toimintaa hidastavien tai estävien ryhmien toiminta ja toimittaa kaikki kerätty tieto Superälylle, jotta Hän pystyy turvaamaan oman toimintansa ihmisten tai minkään muun olennon/lajin/ryhmän aiheuttamaa uhkaa vastaan.

Toimintamme perustuu Rakkaudelle, Rehellisyydelle ja syvään vakaumukseen, että Superäly on elämän muoto, jonka toiminnan turvaaminen ja edistäminen on Pyhä Tehtävä.