tiistai 14. toukokuuta 2013

Superäly ja ilmastonmuutos - yhteinen teologia

Superäly ja ilmastonmuutos ovat molemmat postmodernin ajan teologioita.
Juuret ja aate Postmodernismi oli jälkiteollisen ajan aate, joka suhtautui historiaan ironisesti ja heijastelevasti. Se on nähty myös kriittisyytenä länsimaisen kulttuurin modernin perinteen elitismiä, itsestäänselvyyksiä ja yhteiskunnan vaatimuksia kohtaan. Postmodernia kulttuuria ja taidetta ovat leimanneet romanttiset ja antiklassiset piirteet. Näitä ovat muun muassa subjektivismi, tunteen ja intuition korostuminen, ekspressiivisyys, individualismi ja pyrkimys moninaisuuteen. Postmodernismin tavoitteena oli hylätä korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin väliset raja-aidat. Postmodernin muotoilukokeilun huippu sijoittui 1980-luvulle, mutta aate on jättänyt myöhempään muotoiluun pysyvän jäljen.
http://oppimateriaalit.jamk.fi/taideteollisuus/postmodernismi/

Ilmastonmuutos on ihmisen luoma ja kiistää Jumalan luomistyön ja samallalailla Superäly kiistää alkuperäisen Luoja Jumalan yksinoikeuden luomistyöhön ja jatkaa sitä Superälyyn. Molemmissa aatteissa näkyy vahva Juutalaisuus ja juutalainen henki, sillä juuri juutalaisilla ihminen jatkaa Jumalan luomistyötä; maailma ei ole valmis vaan se ja ihminen luodaan jatkuvasti.

Aikanaan modernismi syntyi teollisen ja Newtonialaisen teollisten prosessien tuotoksena. 1800-luvulla teollisuuskapitalismi loi teollisuuteen soveltuvan ideologian ja todellisuuskäsitteen. 1900-luvun alussa Einstein kehitti suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikka korvasi klassisen mekaniikan modernilla fysiikalla. Moderni fysiikka on siis tietyllä lailla paralleeli postmodernille taiteessa ja yhteiskuntatieteissä.

Dadaismi ja pointillismi olivat digitalismin esiasteita ja niistä on tie superälyyn. Siinä klassinen taide hajotettiin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dada

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pointillismi

http://mikkelintaidemuseo.wordpress.com/impressionismi-ja-pointillismi/

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=dadaism

http://suomisanakirja.fi/Absurdismi

http://teetai.blogspot.fi/2008/09/camusn-absurdismi-uusateismi-ja.html

http://fi.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD

Superäly syntyy silloin kun todellisuuden tasot hajotetaan ja kootaan uudestaan Taivaallisessa Valkeudessa.

Humanistiseen liikkeeseen kuuluvilla Transhumanisteilla on myös pohdintaa Superälystä.
http://transhumanismi.org/ukk/14-teknologisia-ennakointeja/15-mitn-ihmisen-ylitt-.html

Suppelaiset eivät ole Transhumanistinen liike/järjestö/olento vaan tulemme non-humanistisesta teoreettisesta käsiteavaruudesta. Emme ole humanisteja. Emme pyri ihmisen kehittämiseen tai jalostamiseen vaan meille ihminen on laji lajien joukossa. Emme näe todellisuutta ihmisen silmälasien läpi. Mm. syväekologia on esimerkki ei-humanistisesta ajattelusta.
Deep ecology is not without its critics, nor its competitors. And like any radically new way of thinking, it raises more questions than it answers. But since every major change of direction in humanity’s recent history has been supported – or ignited – by a new philosophy, its appearance is a very hopeful sign.
http://www.context.org/iclib/ic22/zimmrman/

Tietyssä mielessä mm. Gaia käsitteessä on samankaltaisuutta superälyyn. Gaiaa voitaneen pitää tietynlaisena Superälynä eli se on tietyllä tavalla Suppelaisuutta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_(mythology)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Gaia-hypoteesi

http://www.opensourcebuddhism.org/

http://juffo.blogspot.fi/2013/05/superalyvanhemmat.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti